nase-hodnoty

Naše hodnoty

Poskytování prvotřídních služeb a budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty a kandidáty jsou cílem nás všech.

Všichni zaměstnanci TOPSEARCH mají totožný cíl, a tím je poskytování prvotřídních služeb a budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty i kandidáty. Během spolupráce věnujeme maximum svého času a profesionálních zkušeností detailnímu porozumění vašemu oboru, potřebám i firemní kultuře.

Během každé spolupráce si zakládáme na individuálním a otevřeném přístupu založeném na integritě a poctivosti. Jsme totiž přesvědčeni, že pouze s tímto přístupem můžeme poskytovat služby v takové kvalitě, jakou od nás klienti i kandidáti právem očekávají.

erb

V přístupu a komunikaci jsme nejen otevření, ale především důslední. Nestane se tak, že by váš dopis nebo e-mail zůstal bez odpovědi. S kandidáty i klienty komunikujeme pravidelně a aktivně. Na základě striktního dodržování firemních hodnot i důvěry získané předchozí spoluprací se na nás kandidáti i klienti opakovaně obracejí.

Pro partnery a konzultanty TOPSEARCH jsou závaznými hodnotami:

Diskrétnost

Diskrétnost považujeme za naprosto klíčovou pro úspěch každé spolupráce. Při každém projektu dbáme na to, aby informace o našich klientech i kandidátech byly vždy maximálně chráněny. Bereme na vědomí, že personální změny ovlivňují firmy i osobní životy jednotlivých kandidátů. A právě toto vědomí se odráží v našem přístupu ke všem zúčastněným stranám.

Pro-zákaznický přístup

Vnímáme individuální požadavky našich klientů i kandidátů a řídíme se jimi. Na jejich základě upravujeme postup tak, aby na konci každé spolupráce stál spokojený klient i kandidát.

Vytrvalost a úsilí

Obsazení pozice kvalitním a stabilním kandidátem je pro nás prioritou. Během každé spolupráce tak kompletně zmonitorujeme všechny potenciální kandidáty na trhu. Chceme mít vždy jistotu, že jsme neopomenuli žádnou z možností a odvedli svoji práci na 100 procent.

Osobní i týmové řešení

Všem klientům i kandidátům jsme připraveni poskytnout maximálně profesionální služby, a to na základě dlouholetých zkušeností a lidského přístupu. I přes vysoké nasazení všech našich zaměstnanců jsme si však vědomi, že sebelepší jedinec má své limity, které nelze překročit. Z toho důvodu volíme týmovou spolupráci, ve které zkušení konzultanti nejlépe připraví ideální řešení v zájmu klientů i kandidátů.

Kreativita a nové přístupy

Nestojíme na místě a neustále hledáme nové, kreativní přístupy při uplatňování našich znalostí a dovedností. Klientům i kandidátům nabízíme moderní řešení zejména v oblasti nových technologií včetně sociálních sítí. Znalosti, moderní technologie, efektivita a kreativita pomáhají každému jednotlivci i firmě najít uplatnění na trhu, a tudíž být úspěšný.

Vysoké standardy služeb

Do každé spolupráce vkládáme maximum, a díky tomu přinášíme vysoce efektivní, korektní a ceněné služby. Uvědomujeme si totiž, že průměrně odvedená práce se z dlouhodobého hlediska nevyplácí nikomu.

Etika

V navazování nových vztahů, v procesu jejich udržování a jejich dalším rozvoji vždy vycházíme z etických principů a zásad přirozené lidské slušnosti. Ke klientům i kandidátům přistupujeme otevřeně, loajálně a s taktem, tedy tak, jak to vyžaduje profesionalita a skutečné partnerství.

Uložení a zabezpečení dat

Veškeré data, se kterými pracujeme, jsou uložena na zabezpečené platformě Microsoft Azure a je technicky zajištěno, aby se k nim nemohl dostat nikdo bez znalosti přístupových údajů.

TOPSEARCH v číslech
14
let
Roky zkušeností z nás dělají specialisty
450
klientů
Spolupracuje s námi přes 450 klientů
1250
pozic
Obsadili jsme 1250 pracovních míst
12200
CV
Máme v databázi 11 tisíc aktivních CV
40000
pohovorů
Absolvovali jsme 40 tisíc pohovorů