training

Training

Posuňte sebe nebo celou firmu kupředu díky individuálním vzděláváním programům.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců se staly nezbytnou součástí většiny moderních zaměstnavatelů, a to ať jde o malé společnosti, velké korporace nebo státní organizace. Během firemního vzdělávání ale často nastává problém s jeho vyhodnocováním. Rozvoj zaměstnanců totiž stojí zaměstnavatele nemalé finanční prostředky a majitel firmy pochopitelně očekává jejich návratnost.

Vzdělávání je nutné brát jako investici, kterou zaměstnavatel vložil do svých zaměstnanců. A ta se mu vrátí pouze v případě, že vzdělávání jeho zaměstnanců probíhá efektivně a je okamžitě aplikovatelné v pracovním procesu.

V TOPSEARCH věříme, že jediná cesta k efektivnímu vzdělávání zaměstnanců, a tudíž i návratnosti pro společnost, je Training připravený na míru společnosti, týmu, nebo konkrétnímu zaměstnanci. Během tréninkových programů se důsledně zaměřujeme na rozvoj stávajících a nabytí nových dovedností i schopností, které jsou okamžitě využitelné ve prospěch společnosti. Abychom byli schopni dosáhnout tohoto výsledku, je pro nás klíčové:

  • znát potřeby klienta,
  • znát prostředí klienta,
  • definovat si priority a cíl tréninku,
  • vybrat vhodné tréninkové metody i trenéra,
  • zaměřit se na výsledek,
  • vyhodnocovat schopnost zaměstnanců aplikovat nabyté znalosti a dovednosti.
Training v číslech
12
Let zkušeností
6 000
Vzdělávacích hodin
1 500
Účastníků školení

Co vám Training přinese

Pro naše klienty sestavujeme individuální a unikátní tréninkové programy, které se skládají z jednotlivých modulů. Jejich vhodný výběr, pořadí i celkový časový harmonogram pak vede k opravdovému přínosu pro danou společnost. Tréninkové programy zaměřujeme podle potřeb společnosti na:

  • okamžité zlepšení znalostí a schopností zaměstnanců,
  • dosažení jasně definovaného cíle,
  • zvládnutí kritické situace,
  • dlouhodobé zvyšování kvalifikace a konkurenceschopnosti.

Před začátkem samotného procesu pro klienta vždy sestavujeme speciální tým, který reflektuje jeho konkrétní potřeby. Součástí týmu jsou vždy nejen trenéři a garanti projektu, ale i specializovaní odborníci. A co od Trainingu můžete očekávat?

01
Zvýšení efektivity chodu společnosti,
02
optimální využití dovedností a schopností zaměstnanců,
03
zvýšení konkurenceschopnosti společnosti,
04
vzdělání šité na míru společnosti a jejím aktuálním potřebám,
05
konkrétní zkušenosti trenérů v oblastech, které chcete zdokonalit,
06
zlepšení vztahů a utužení kolektivu,
07
pozitivní myšlení a posílení tvůrčí atmosféry.

Klienti, kterým Training pomohl v kariérním posunu

Proč využít Training

1
Diskrétnost
2
Individuální přístup
3
Dlouholetá zkušenost
4
Znalost trhu