Individuální Outplacement

Program individuálního Outplacementu je určen společnostem, které jsou nuceny propustit jednotlivé zaměstnance a mají zájem těmto pracovníkům pomoci při hledání nového, odpovídajícího zaměstnání.

Zaměstnancům poskytneme podporu pro získání zaměstnání včetně efektivní orientace na trhu práce. Během společných setkání zanalyzujeme profesní historii i budoucí vize, připravíme profesní životopis včetně profilu na síti LinkedIn a zaměříme se na důkladnou přípravu k profesním pohovorům.

Všechna setkání i celý program organizujeme zcela individuálně, a to vzhledem k potřebám odcházejícího zaměstnance. Nejčastějším formátem programu bývá 10 osobních setkání, během nichž se společně zaměříme na:

  • analýzu profesní minulosti, současnosti a budoucí cíle,
  • revizi stávajícího CV i profilu na síti LinkedIn a jeho úpravu vzhledem k současným cílům,
  • kontrolu současné on-line prezentace na sociálních sítích, webech apod.,
  • monitoring trhu práce a přípravu k jeho oslovení,
  • přípravu referencí,
  • oslovení trhu práce,
  • detailní přípravu na pracovní pohovory včetně zkušebních pohovorů,
  • trénink argumentace a vyjednávání.

Program si klade za cíl nejen pomoc a podporu při současném hledání nového zaměstnání. Přejeme si, aby výsledkem bylo úspěšné osvojení nástrojů k vlastní profesní prezentaci a předání informací i dovedností, díky nimž bude zaměstnanec schopen v budoucnu podobnou situaci řešit efektivně a především samostatně.