Skupinový Outplacement

Skupinový Outplacement je určený společnostem, které propouštějí větší počet zaměstnanců a chtějí jim zajistit co nejsilnější podporu při vyrovnání se s nastalou životní změnou a získání nového pracovního uplatnění.

Cílem programu je pomoci odcházejícím zaměstnancům s rychlou orientací na trhu práce, vytvořením konkurence schopného životopisu včetně profilu na profesní síti LinkedIn a přípravou k pracovním pohovorům.

Struktura programu je přizpůsobená vždy danému trhu, v němž se propuštění zaměstnanci pohybují, lokalitě i pozicím. Zpravidla však program organizujeme formou dvou skupinových seminářů a následných individuálních konzultací. Během skupinových setkání s pracovníky probereme zejména:

  • jak postupovat při ztrátě zaměstnání,
  • schopnost objektivního sebehodnocení,
  • správné sestavení a tvorbu životopisu, motivačního dopisu a referencí,
  • doporučení v oblasti on-line prezentace na sociálních sítích, webech apod.,
  • efektivní strategii hledání nového pracovního uplatnění,
  • možnosti rekvalifikace a rozšíření vzdělání.

V návaznosti na skupinové semináře se se zaměstnanci, během individuálních konzultací, zaměřujeme především na zpětnou vazbu ke konkrétním pozicím, vytvořenému CV a strategii postupu oslovení potenciálních zaměstnavatelů.